SCAM Hướng dẫn đăng ký,tạo tài khoản đầu tư, rút tiền tại Divitex Club

0
34
Hướng dẫn đăng kí tài khoản

Bước 1: Truy cập tới website

https://divitex.club

Bước 2: Điền thông tin cá nhân theo biểu mẫu

A. Điền thông tin cá nhân.

+ Login: Đặt tên đăng nhập.

+ E-mail: Nhập địa chỉ email cá nhân.

+ Password: Đặt mật khẩu đăng nhập.

+ Repeat password: Nhật lại mật khẩu đăng nhập.

+ Country: Chọn “Vietnam”.

+ Phone number: Nhập số điện thoại.

+ Nhấn “NEXT” để đi tiếp.

B. Điền thông tin ví cá nhân.

+ Nhập địa chỉ ví thanh toán: Perfect Money, Payeer, Bitcoin,…bạn dùng cổng nào bạn điền cổng đó.

+ Nhấn “NEXT” để đi tiếp.

C. Mật khẩu tài chính.

+ Lưu lại mật khẩu tài chính bao gồm 6 số mà hệ thống cung cấp ngẫu nhiên cho bạn.

+ Nhấn “Confirm your registration” để hoàn thành đăng kí.

divitex club register account 3 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Hướng dẫn cài đặt bảo mật cho Divitex Club

Bước 1:

+ Chọn mục “SETTINGS” -> “Security” trên menu.

+ Nhấn “Activate” tại mục “Google Authenticator

divitex club security 1024x602 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Bước 2:

+ Quét mã QR code mà hệ thống cung cấp vào ứng dụng Authy hoặc Google Authenticator trên điện thoại.

+ Nhập mã 6 số vừa quét được tại mục “Code“.

+ Nhấn “Activate” để hoàn thành kết nối.

divitex club security 1 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Hướng dẫn cách nạp tiền

Bước 1: Chọn mục “FINANCE” -> “Replenish” trên menu.

divitex club add funds 1024x651 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Bước 2:

(1) Chọn cổng nạp tiền.

(2) Nhập số tiền cần nạp.

(3) Nhấn “Replenish” để chuyển đến trang thanh toán.

divitex club add funds 2 1024x388 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Bước 3: Thực hiện thanh toán theo yêu cầu, thanh toán thành công tiền sẽ được cộng vào tài khoản.

Sau khi có tiền trong tài khoản, bạn chuyển qua bước tiếp theo.

Hướng dẫn cách đầu tư tại Divitex Club

Bước 1: Chọn mục “DEPOSITS” -> Chọn kế hoạch đầu tư phù hợp.

Bước 2:

(1) Chọn gói đầu tư phù hợp.

(2) Nhập số tiền cần đầu tư.

(3) Nhấn “Open a deposit” để hoàn thành.

divitex club deposit 1024x563 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Bạn có thể kiểm tra thông tin gói đầu tư, bạn chọn mục “CASHFLOW” -> “Financial operations” trên menu.

Hướng dẫn rút tiền

Bước 1: Chọn mục “FINANCE” -> “Withdraw” trên menu.

Bước 2:

(1) Chọn cổng rút tiền.

(2) Nhập số tiền cần rút.

(3) Nhấn “Withdraw” để hoàn thành.

divitex club wiithdraw 1024x408 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Sau khi thực hiện yêu cầu thành công, bạn vui lòng chờ thời gian để hệ thống xử lí lệnh thanh toán.

Hoa hồng giới thiệu và cấp bậc dành cho đối tác

Hiện tại, Divitex Club đang chia các đối tác của mình thành 12 cấp độ, dựa trên doanh số nhóm sẽ được nhận % khác nhau, cụ thể:

 • Cấp 1

– Doanh số nhóm đạt: 0$.

– Hoa hồng giới thiệu 5 cấp độ: 4%- 2%- 1%- 1%- 0.5%.

 • Cấp 2

– Doanh số nhóm đạt: 50,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 6 cấp độ: 5%- 2% -2%- 1%- 1%- 0.5%.

 • Cấp 3

– Doanh số nhóm đạt: 75,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 7 cấp độ: 5%- 3% -2% -2%- 1%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 4

– Doanh số nhóm đạt: 150,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 8 cấp độ: 6%- 3%- 2%- 2%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 5

– Doanh số nhóm đạt: 300,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 10 cấp độ: 6%- 4%- 3%- 2%- 2%- 2%- 1%- 0.5%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 6

– Doanh số nhóm đạt: 500,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 12 cấp độ: 7%- 4%- 3%- 2%- 2%- 1%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 7

– Doanh số nhóm đạt: 1,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 15 cấp độ: 8%- 6%- 5%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 8

– Doanh số nhóm đạt: 3,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 16 cấp độ: 8%- 7%- 5%- 3%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 9

– Doanh số nhóm đạt: 5,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 18 cấp độ: 8%- 7%- 5%- 3%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 10

– Doanh số nhóm đạt: 9,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 18 cấp độ: 9%- 8%- 7%- 5%- 3%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 0.5%- 0.5%.

 • Cấp 11

– Doanh số nhóm đạt: 11,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 18 cấp độ: 10%- 8%- 7%- 5%- 3%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 0.5%.

 • Cấp 12

– Doanh số nhóm đạt: 15,000,000$.

– Hoa hồng giới thiệu 18 cấp độ: 12%- 10%- 8%- 7%- 5%- 3%- 3%- 2%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%- 1%.

divitex club referral programs 1024x514 - Divitex Club: Sự trở lại của những huyền thoại?

Liên hệ với adm FB  để được hỗ trợ 24/24

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here